Angående debattartikel ”Diskriminering” Barometern 20190325 | Sverigedemokraterna Nybro

Angående debattartikel ”Diskriminering” Barometern 20190325

Texten som skickades in till Barometern, Östra Småland och 24Nybro i sin helhet.

Oroande utveckling på Kährs i Nybro när den lokala fackföreningen diskriminerar sina medlemmar på grund av deras politiska engagemang.
En av våra medlemmar som arbetar på det välkända företaget i Nybro fråntogs möjligheten att bli skyddsombudsman. Den anställde har arbetat i ca 18 månader på nybroföretaget och är omtyckt och uppskattad av såväl arbetskamrater och arbetsledare. Förklaringen den anställde fick var bland annat av Pia Eriksson som är fackligt ombud och själv aktiv inom politiken, att hens ideologi och värdegrund inte överensstämmer med fackets. Vilken ideologi är det hon menar undrar vi?
Ideologin som förespråkar allas lika värde? Där ingen särbehandlas på grund av tro, ursprung eller politisk åsikt? Att Pia Eriksson (V) på ett sådant oprofessionellt och kränkande sätt särbehandlar anställda är mycket skrämmande. Även om så vore efter direktiv ifrån GS fackförbund.
Kommunen arrangerade för några veckor sedan utbildning för nya förtroendevalda i Nybro kommun. En av punkterna i dagordningen gällde just diskriminering av politiker. Det förklarades mycket tydligt att ingen politiker, oavsett parti, ska diskrimineras på grund av sitt engagemang.
Med sitt agerande visar Pia Eriksson en respektlöshet för de kommuninvånare som har lagt sina röster på vår medlem. Hur ska demokratin kunna existera när det blir svårare och svårare att förmå folk att engagera sig politiskt med vetskapen om att man eventuellt blir särbehandlad? Som den erfarne politikern Pia Eriksson är borde hon föregå med gott exempel.
Vi är oerhört chockerade över en sådan utveckling i Nybro. I denna familjära kommun, där de flesta känner varandra, borde mobbing verkligen inte förekomma.
Artikel som Barometern publicerar den.