Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Nybro

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Representanter i Nybro kommunfullmäktige

Sammy Augustsson

Sammy Augustsson

Gruppledare Kommunfullmäktige

Telefon: 072-2127657

Göran Bågenholm

Ledamot Kommunstyrelse

Lena Johansen

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Omsorgsnämnden

Torgny Tagesson

Ledamot Kommunfullmäktige

Samuel Älgemalm

Ledamot Kommunfullmäktige

Boris Tagesson

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Individ- och familjenämnden

Ersättare Lärande- och kulturnämnden

Vår styrelse i kommunföreningen

Styrelsen i kommunföreningen SD Nybro

Ordförande
Boris Tomic

Vice ordförande/sekreterare
Johnny Svedin

 

Ledamot
Ingegerd Karlsson

 

Suppleant
Harriet Svedin

 

Suppleant
Pär Slättengren