Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Nybro

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Representanter i Nybro kommunfullmäktige

Sammy Augustsson

Sammy Augustsson

Gruppledare Kommunfullmäktige

Telefon: 072-2127657

Göran Bågenholm

Ledamot Kommunstyrelse

Lena Johansen

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Omsorgsnämnden

Torgny Tagesson

Ledamot Kommunfullmäktige

Samuel Älgemalm

Ledamot Kommunfullmäktige

Boris Tagesson

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Individ- och familjenämnden

Ersättare Lärande- och kulturnämnden

Vår styrelse i kommunföreningen

Styrelsen i kommunföreningen SD Nybro

Ordförande
Göran Bågenholm

Vice ordförande/sekreterare
Johnny Svedin

Ledamot
Boris Tomic

Ledamot
Liza Holmkvarn

Ledamot
Harriet Svedin

Ledamot, kassör
Angelo Vukasovic

Ledamot
Bosse Lindahl

Suppleant
Ingegerd Karlsson

Suppleant
Patrik Aronsson

Suppleant
Anette Lidholm

Suppleant
Jaana Hietala

Suppleant
Robin Broman