Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Nybro

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Oktober 2018 – Oktober 2022

Johnny Svedin

Gruppledare Kommunfullmäktige

Liza Holmkvarn

Vice gruppledare Kommunfullmäktige

Göran Bågenholm

Ledamot Kommunfullmäktige

Ingegerd Karlsson

Ledamot Kommunfullmäktige

Annette Lindholm

Ledamot Kommunfullmäktige

Bosse Lindahl

Ledamot Kommunfullmäktige

Angelo Vukasovic

Ledamot Kommunfullmäktige

Jaana Hietala

Ledamot Kommunfullmäktige

Patrik Aronsson

Ersättare Kommunfullmäktige

Robin Broman

Ersättare Kommunfullmäktige

Harriet Svedin

Ersättare Kommunfullmäktige

Mikael Jörgenstam

Ersättare Kommunfullmäktige

Vår styrelse i kommunföreningen

Ordförande
Göran Bågenholm

 

Vice ordförande/talesperson
Johnny Svedin

Ledamot/sekreterare
Ersättare Individ- och familjenämden
Liza Holmkvarn

 

Ledamot/kassör
Angelo Vukasovic

 

Ledamot
Harriet Svedin

Ledamot
Bosse Lindahl

Ledamot
Boris Tomic

 

Suppleant
Ingegerd Karlsson

Suppleant
Patrik Aronsson

Suppleant
Anette Lidholm

Suppleant
Jaana Hietala

Suppleant
Robin Broman