Förtydligande | Sverigedemokraterna Nybro

Förtydligande

Vi tänkte att vi ska vara extra tydliga i vår ståndpunkt när det gäller föreningslokalen som skall bygga i Nybro.

Svar på fråga till kommun:Klicka här

Sen del av tidningsartikeln i vi fick med i Nybro tidning. Barometern och Östran tog inte in vår ståndpunkt.