Information från SD Nybro | Sverigedemokraterna Nybro

Information från SD Nybro

SD har inför valet av kommunfullmäktiges ordförande inte fört några samtal med övriga partier. Inför KF 20181217 valde vi att kontakta alliansen och socialdemokraternas Mikael Svanström för att informera oss om hur de tänker kring kommande kommunplan 2019-2021.

Vi fick en bra genomgång av alliansens budgetförslag och men inget gensvar från socialdemokraterna.

Vi anser att alliansens budget inte innehöll vidlyftiga investeringar eller onödiga utgifter. Vi stödjer direkt budgetökningen för skolan och omsorgen. Speciellt stödjer vi ökningen av antalet personal för demensboende samt att fortsätta hålla Solgläntan öppen under 2019.

Socialdemokraterna hade under KF 20181217 ett antal ändringsförslag till alliansens kommunplan 2019-2021. En del av förslagen var bra men inte kostnadseffektiva. Detta tillsammans med ekonomiskt osäkert läge gjorde att vi inte ansåg detta tillräckligt ansvarsfullt.

Det ska även tilläggas att socialdemokraterna suttit i opposition under fyra år utan att presentera en egen budget, trots heltidsanställt oppositionsråd.

Vi är glada och hedrade över att få chansen att företräda våra väljare de kommande åren. Vi kommer att samarbeta med andra partier som vill kommuninvånarnas bästa. Eftersom vi är nya inom politiken kommer vi behöva tid att lära oss om politiken i Nybro.

Om andra partier i detta läget arbetar för att utesluta oss från detta, har vi inget annat val än att rösta för det vi anser gynnar kommunen bäst.