Med anledning av entledigande från uppdraget som ledamot i Nybro kommunstyrelse. | Sverigedemokraterna Nybro

Med anledning av entledigande från uppdraget som ledamot i Nybro kommunstyrelse.

Måndagen den 3 oktober skickade jag in en formell ansökan om entledigande från mitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och nominerade Göran Bågenholm till min ersättare. Detta gjorde jag gladeligen eftersom Göran är en kompetent person som innehar kvalifikationer jag inte hunnit få ännu under min livstid. Däribland att Göran är lite av en profil här kommunen.
Jag har aldrig satt prestige och mina intressen före möjligheten att kunna föra partiet in i morgondagens utmaningar.
Vi fick en hård start där vår tilltänkta ledamot för detta uppdrag valde att begära entledigande direkt efter valet, därför nominerades jag till denna position, då jag hade tiden som krävdes för att kunna genomföra uppdraget. Dock så varslade jag redan då om att, skulle det dyka upp en bättre lämpad person för detta uppdraget kommer jag lämna över staffetpinnen till denne person. Vilket jag nu har gör.

Jag kommer att sitta på min plats i kommunfullmäktige, samt att jag kommer att agera Gruppledare fram tills nästa valperiod, då min vision är att fortsätta stärka vårt inflytande och antalet mandat.

Därför är det med glädje jag önskar Göran Bågenholm lycka till, med uppdraget som ledamot i Nybro kommunstyrelse.

Hälsningar
Sammy Augustsson
Ordförande SD Nybro
Gruppledare/Ledamot av Nybro kommunfullmäktige
F.d ledamot av Nybro kommunstyrelse