Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 2

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Göran Bågenholm

Ordförande SD Nybro

Johnny Svedin

Gruppledare KF
Talesperson

Skicka e-post till oss

 • Pressmeddelande från SD Nybro

  Av johnnysvedin den 24 januari, 2019
  0

  Pressmeddelande till Barometern, Östra Småland, Nybro tidningen och 24Nybro skickades ut 20190118

  Nej till moské i Nybro!

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om att säga ja till försäljning av tre centrala tomter till Islamiska Föreningen i Nybro, med 2.500 medlemmar. De aktuella tomterna, Brunnen 6, 7 och 8, är godkända för byggnation av föreningslokal. Vi erfar dock att bygget Islamiska Föreningen tänker uppföra i själva verket handlar om en moské för religiösa aktiviteter. Försäljningen av dessa tre tomter kommer tyvärr inte att behandlas i kommunfullmäktige, då övriga partier inte anser detta nödvändigt.
  Vår ståndpunkt är att frågan måste komma invånarna till kännedomen. Om det kommer bedrivas religiös verksamhet i stället för föreningsverksamhet är frågan långt viktigare än enbart en tomtförsäljning.