Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 23

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Boris Tomic

Ordförande SD Nybro

Boris Tomic

Skicka e-post till oss

 • Möte i Nybro

  Av Admin den 19 augusti, 2009
  0
  0

  Antalet medlemmar i Sverigedemokraterna ökar ständigt och så även i Nybro och nu finns även medlemmar som har för avsikt att jobba aktivt för partiet. Därför planerar vi för att försöka ha ett möte i Nybro under sep/okt så att de medlemmar som är intresserade kan träffa andra medlemmar som delar Sverigedemokraternas åsikter och lära känna varandra. Detta skall sedan förhoppningsvis leda till att aktiviteterna i Nybro kommer att öka och att vi får medlemmar som kan hjälpa till med valarbetet under det kommande valåret.

  Är du intresserad av att deltaga på detta möte men ännu ej är medlem så är du hjärtligt välkommen.

  Du som är intresserad kan ringa Thoralf Alfsson på telefon 070-6520773 för mer information. Det går också bra att maila till thoralf.alfsson@sverigedemokraterna.se eller kalmar@sverigedemokraterna.se

  Publicerad 090819