Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 3

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Boris Tomic

Ordförande SD Nybro

Boris Tomic

Skicka e-post till oss

 • Med anledning av entledigande från uppdraget som ledamot i Nybro kommunstyrelse.

  Av sammy.augustsson den 12 oktober, 2016
  0

  Måndagen den 3 oktober skickade jag in en formell ansökan om entledigande från mitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och nominerade Göran Bågenholm till min ersättare. Detta gjorde jag gladeligen eftersom Göran är en kompetent person som innehar kvalifikationer jag inte hunnit få ännu under min livstid. Däribland att Göran är lite av en profil här kommunen.
  Jag har aldrig satt prestige och mina intressen före möjligheten att kunna föra partiet in i morgondagens utmaningar.
  Vi fick en hård start där vår tilltänkta ledamot för detta uppdrag valde att begära entledigande direkt efter valet, därför nominerades jag till denna position, då jag hade tiden som krävdes för att kunna genomföra uppdraget. Dock så varslade jag redan då om att, skulle det dyka upp en bättre lämpad person för detta uppdraget kommer jag lämna över staffetpinnen till denne person. Vilket jag nu har gör.

  Jag kommer att sitta på min plats i kommunfullmäktige, samt att jag kommer att agera Gruppledare fram tills nästa valperiod, då min vision är att fortsätta stärka vårt inflytande och antalet mandat.

  Därför är det med glädje jag önskar Göran Bågenholm lycka till, med uppdraget som ledamot i Nybro kommunstyrelse.

  Hälsningar
  Sammy Augustsson
  Ordförande SD Nybro
  Gruppledare/Ledamot av Nybro kommunfullmäktige
  F.d ledamot av Nybro kommunstyrelse