Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 4

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Boris Tomic

Ordförande SD Nybro

Boris Tomic

Skicka e-post till oss

 • Fastighetsaffären

  Av sammy.augustsson den 16 november, 2014
  0

  Söndagen 16/11 hade fullmäktigegruppen för sverigedemokraterna i Nybro ett extra insatt möte för att diskutera ytterligare kring ställningstagande mot utförsäljningen av fastigheter.

  Sverigedemokraterna i Nybro har sedan tidigare varit kritiska mot detta även om man saknade en större insyn i själva ärendet. Direkt efter valet så fick man genast mer insyn i ärendet efter ett möte med Sveafastigheter AB och man tog ett beslut att diskutera detta vidare med korrekta underlag.
  Man fick genast ta del av siffror och löften som berörde denna affären som verkade lovande och det skapade en viss osäkerhet angående ställningstagandet.

  För de demokratiska värderingarnas skull så bad man om att få träffa Christina Davidson (C) för att höra ett bemötande mot dessa uppgifter från deras sida. Där framkom det att man inte gjort någon korrekt konsekvensanalys av affären som man vill driva igenom från Socialdemokraternas sida och även att det varit för dålig insyn för utomstående inom detta ärendet.

  Summan som är tänkt för dessa fastigheterna skulle inte hamna enbart i kommunens kassa utan den skulle fördelas mellan Kommunen, NBAB och AB Nybro Brunn, denna fördelningen hade endast utgjort att halva summan kommit till Kommunens ägo och den större resterande delen skulle gå till NBABs ägor.

  Det krav som Sverigedemokraterna haft för att kunna ställa sig på Christina Davidsons (C) linje är att de skulle ha en egen plan för att renovera Kvarnbacken, vilket även hon kunde redovisa utan problem. Det fanns även egna visioner att investera och ordna upp vissa delar av de tilltänkta skall kraven som Sveafastigheter har på sig.

  Så som vår vägmästarställning kräver så har vi här nu tagit ett beslut med utgångs punkten vad som blir bäst för kommunen i slutändan, därmed fortsätter vi vara kritiska mot denna affär.

  Sammy Augustsson
  Gruppledare
  Sverigedemokraterna Nybro