Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 5

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Göran Bågenholm

Ordförande SD Nybro

Johnny Svedin

Gruppledare KF
Talesperson

Skicka e-post till oss

 • Angående debattartikel ”Diskriminering” Barometern 20190325

  Av johnnysvedin den 25 mars, 2019
  0

  Texten som skickades in till Barometern, Östra Småland och 24Nybro i sin helhet.

  Oroande utveckling på Kährs i Nybro när den lokala fackföreningen diskriminerar sina medlemmar på grund av deras politiska engagemang.
  En av våra medlemmar som arbetar på det välkända företaget i Nybro fråntogs möjligheten att bli skyddsombudsman. Den anställde har arbetat i ca 18 månader på nybroföretaget och är omtyckt och uppskattad av såväl arbetskamrater och arbetsledare. Förklaringen den anställde fick var bland annat av Pia Eriksson som är fackligt ombud och själv aktiv inom politiken, att hens ideologi och värdegrund inte överensstämmer med fackets. Vilken ideologi är det hon menar undrar vi?
  Ideologin som förespråkar allas lika värde? Där ingen särbehandlas på grund av tro, ursprung eller politisk åsikt? Att Pia Eriksson (V) på ett sådant oprofessionellt och kränkande sätt särbehandlar anställda är mycket skrämmande. Även om så vore efter direktiv ifrån GS fackförbund.
  Kommunen arrangerade för några veckor sedan utbildning för nya förtroendevalda i Nybro kommun. En av punkterna i dagordningen gällde just diskriminering av politiker. Det förklarades mycket tydligt att ingen politiker, oavsett parti, ska diskrimineras på grund av sitt engagemang.
  Med sitt agerande visar Pia Eriksson en respektlöshet för de kommuninvånare som har lagt sina röster på vår medlem. Hur ska demokratin kunna existera när det blir svårare och svårare att förmå folk att engagera sig politiskt med vetskapen om att man eventuellt blir särbehandlad? Som den erfarne politikern Pia Eriksson är borde hon föregå med gott exempel.
  Vi är oerhört chockerade över en sådan utveckling i Nybro. I denna familjära kommun, där de flesta känner varandra, borde mobbing verkligen inte förekomma.
  Artikel som Barometern publicerar den.