Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 5

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Boris Tomic

Ordförande SD Nybro

Boris Tomic

Skicka e-post till oss

 • Invigning av fullmäktige.

  Av sammy.augustsson den 20 oktober, 2014
  0

  Kvällens möte gick bättre än förväntat.
  När alla nomineringar gjorts till Valberedningen så fanns det en öppning för att nominera ytterligare namn, Ställföreträdande gruppledare Sammy Augustsson var snabbt uppe i talarstolen och nominerad till både en ordinarie och ersättare plats.
  Därmed vill vi gratulera Sammy Augustsson till en ordinarie plats och Magnus Franzén till platsen som ersättare.

  Nu är ribban satt och arbetet tar fart!