Sverigedemokraterna Nybro | Sverigedemokraterna i Nybro | Sida 5

Sverigedemokraterna Nybro

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nybro

Det Sverigevänliga partiet med Nybro i hjärtat

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Göran Bågenholm

Ordförande SD Nybro

Johnny Svedin

Gruppledare KF
Talesperson

Skicka e-post till oss

 • Information från SD Nybro

  Av johnnysvedin den 23 december, 2018
  0

  SD har inför valet av kommunfullmäktiges ordförande inte fört några samtal med övriga partier. Inför KF 20181217 valde vi att kontakta alliansen och socialdemokraternas Mikael Svanström för att informera oss om hur de tänker kring kommande kommunplan 2019-2021.

  Vi fick en bra genomgång av alliansens budgetförslag och men inget gensvar från socialdemokraterna.

  Vi anser att alliansens budget inte innehöll vidlyftiga investeringar eller onödiga utgifter. Vi stödjer direkt budgetökningen för skolan och omsorgen. Speciellt stödjer vi ökningen av antalet personal för demensboende samt att fortsätta hålla Solgläntan öppen under 2019.

  Socialdemokraterna hade under KF 20181217 ett antal ändringsförslag till alliansens kommunplan 2019-2021. En del av förslagen var bra men inte kostnadseffektiva. Detta tillsammans med ekonomiskt osäkert läge gjorde att vi inte ansåg detta tillräckligt ansvarsfullt.

  Det ska även tilläggas att socialdemokraterna suttit i opposition under fyra år utan att presentera en egen budget, trots heltidsanställt oppositionsråd.

  Vi är glada och hedrade över att få chansen att företräda våra väljare de kommande åren. Vi kommer att samarbeta med andra partier som vill kommuninvånarnas bästa. Eftersom vi är nya inom politiken kommer vi behöva tid att lära oss om politiken i Nybro.

  Om andra partier i detta läget arbetar för att utesluta oss från detta, har vi inget annat val än att rösta för det vi anser gynnar kommunen bäst.