Pressmeddelande från SD Nybro | Sverigedemokraterna Nybro

Pressmeddelande från SD Nybro

Pressmeddelande till Barometern, Östra Småland, Nybro tidningen och 24Nybro skickades ut 20190118

Nej till moské i Nybro!

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att säga ja till försäljning av tre centrala tomter till Islamiska Föreningen i Nybro, med 2.500 medlemmar. De aktuella tomterna, Brunnen 6, 7 och 8, är godkända för byggnation av föreningslokal. Vi erfar dock att bygget Islamiska Föreningen tänker uppföra i själva verket handlar om en moské för religiösa aktiviteter. Försäljningen av dessa tre tomter kommer tyvärr inte att behandlas i kommunfullmäktige, då övriga partier inte anser detta nödvändigt.
Vår ståndpunkt är att frågan måste komma invånarna till kännedomen. Om det kommer bedrivas religiös verksamhet i stället för föreningsverksamhet är frågan långt viktigare än enbart en tomtförsäljning.