Nyheter | Sverigedemokraterna Nybro

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna i Nybro

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Nybro och evenemang som skett i föreningen.

 • Angående debattartikel ”Diskriminering” Barometern 20190325

  Texten som skickades in till Barometern, Östra Småland och 24Nybro i sin helhet.

  Oroande utveckling på Kährs i Nybro när den lokala fackföreningen diskriminerar sina medlemmar på grund av deras politiska engagemang.
  En av våra medlemmar som arbetar på det välkända företaget i Nybro fråntogs möjligheten att bli skyddsombudsman. Den anställde har arbetat i ca 18 månader på nybroföretaget och är omtyckt och uppskattad av såväl arbetskamrater och arbetsledare. Förklaringen den anställde fick var bland annat av Pia Eriksson som är fackligt ombud och själv aktiv inom politiken, att hens ideologi och värdegrund inte överensstämmer med fackets. Vilken ideologi är det hon menar undrar vi?
  Ideologin som förespråkar allas lika värde? Där ingen särbehandlas på grund av tro, ursprung eller politisk åsikt? Att Pia Eriksson (V) på ett sådant oprofessionellt och kränkande sätt särbehandlar anställda är mycket skrämmande. Även om så vore efter direktiv ifrån GS fackförbund.
  Kommunen arrangerade för några veckor sedan utbildning för nya förtroendevalda i Nybro kommun. En av punkterna i dagordningen gällde just diskriminering av politiker. Det förklarades mycket tydligt att ingen politiker, oavsett parti, ska diskrimineras på grund av sitt engagemang.
  Med sitt agerande visar Pia Eriksson en respektlöshet för de kommuninvånare som har lagt sina röster på vår medlem. Hur ska demokratin kunna existera när det blir svårare och svårare att förmå folk att engagera sig politiskt med vetskapen om att man eventuellt blir särbehandlad? Som den erfarne politikern Pia Eriksson är borde hon föregå med gott exempel.
  Vi är oerhört chockerade över en sådan utveckling i Nybro. I denna familjära kommun, där de flesta känner varandra, borde mobbing verkligen inte förekomma.
  Artikel som Barometern publicerar den.
  Mer info
 • Pressmeddelande från SD Nybro

  Pressmeddelande till Barometern, Östra Småland, Nybro tidningen och 24Nybro skickades ut 20190118

  Nej till moské i Nybro!

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om att säga ja till försäljning av tre centrala tomter till Islamiska Föreningen i Nybro, med 2.500 medlemmar. De aktuella tomterna, Brunnen 6, 7 och 8, är godkända för byggnation av föreningslokal. Vi erfar dock att bygget Islamiska Föreningen tänker uppföra i själva verket handlar om en moské för religiösa aktiviteter. Försäljningen av dessa tre tomter kommer tyvärr inte att behandlas i kommunfullmäktige, då övriga partier inte anser detta nödvändigt.
  Vår ståndpunkt är att frågan måste komma invånarna till kännedomen. Om det kommer bedrivas religiös verksamhet i stället för föreningsverksamhet är frågan långt viktigare än enbart en tomtförsäljning.

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2019-02-02

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Välkommen till fika och samtal hos SD Nybro

  Välkommen att fika med oss och prata om politik och annat av intresse.

  Det finns alltid en styrelsemedlem närvarande för eventuella frågor om vår politik i Nybro.

  Vi håller öppen varannan torsdag ojämna veckor från och med 17 januari till 13 juni mellan kl. 17.00 – 19.00 (med undantag av eventuella röda dagar).

  Du hittar oss här: https://goo.gl/maps/FZGgPCwPHvM2

  Välkommen! hälsar styrelsen Nybro.

  Mer info
 • Information från SD Nybro

  SD har inför valet av kommunfullmäktiges ordförande inte fört några samtal med övriga partier. Inför KF 20181217 valde vi att kontakta alliansen och socialdemokraternas Mikael Svanström för att informera oss om hur de tänker kring kommande kommunplan 2019-2021.

  Vi fick en bra genomgång av alliansens budgetförslag och men inget gensvar från socialdemokraterna.

  Vi anser att alliansens budget inte innehöll vidlyftiga investeringar eller onödiga utgifter. Vi stödjer direkt budgetökningen för skolan och omsorgen. Speciellt stödjer vi ökningen av antalet personal för demensboende samt att fortsätta hålla Solgläntan öppen under 2019.

  Socialdemokraterna hade under KF 20181217 ett antal ändringsförslag till alliansens kommunplan 2019-2021. En del av förslagen var bra men inte kostnadseffektiva. Detta tillsammans med ekonomiskt osäkert läge gjorde att vi inte ansåg detta tillräckligt ansvarsfullt.

  Det ska även tilläggas att socialdemokraterna suttit i opposition under fyra år utan att presentera en egen budget, trots heltidsanställt oppositionsråd.

  Vi är glada och hedrade över att få chansen att företräda våra väljare de kommande åren. Vi kommer att samarbeta med andra partier som vill kommuninvånarnas bästa. Eftersom vi är nya inom politiken kommer vi behöva tid att lära oss om politiken i Nybro.

  Om andra partier i detta läget arbetar för att utesluta oss från detta, har vi inget annat val än att rösta för det vi anser gynnar kommunen bäst.

  Mer info
 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Sverigedemokraterna önskar alla sina politiker, medlemmar, väljare, sympatisörer och alla andra en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

  Mer info
 • Information från Sverigedemokraterna i Nybro

  Medlemsinformation.
  Årsmötet 2019 var planerat till 3 februari. På grund av lokalbrist är vi tvugna att flytta mötet till den 2 februari. En andra kallelse och mer information om mötet kommer senast två veckor innan mötesdagen.
  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2018

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Fastighetsaffären

  Söndagen 16/11 hade fullmäktigegruppen för sverigedemokraterna i Nybro ett extra insatt möte för att diskutera ytterligare kring ställningstagande mot utförsäljningen av fastigheter.

  Sverigedemokraterna i Nybro har sedan tidigare varit kritiska mot detta även om man saknade en större insyn i själva ärendet. Direkt efter valet så fick man genast mer insyn i ärendet efter ett möte med Sveafastigheter AB och man tog ett beslut att diskutera detta vidare med korrekta underlag.
  Man fick genast ta del av siffror och löften som berörde denna affären som verkade lovande och det skapade en viss osäkerhet angående ställningstagandet.

  För de demokratiska värderingarnas skull så bad man om att få träffa Christina Davidson (C) för att höra ett bemötande mot dessa uppgifter från deras sida. Där framkom det att man inte gjort någon korrekt konsekvensanalys av affären som man vill driva igenom från Socialdemokraternas sida och även att det varit för dålig insyn för utomstående inom detta ärendet.

  Summan som är tänkt för dessa fastigheterna skulle inte hamna enbart i kommunens kassa utan den skulle fördelas mellan Kommunen, NBAB och AB Nybro Brunn, denna fördelningen hade endast utgjort att halva summan kommit till Kommunens ägo och den större resterande delen skulle gå till NBABs ägor.

  Det krav som Sverigedemokraterna haft för att kunna ställa sig på Christina Davidsons (C) linje är att de skulle ha en egen plan för att renovera Kvarnbacken, vilket även hon kunde redovisa utan problem. Det fanns även egna visioner att investera och ordna upp vissa delar av de tilltänkta skall kraven som Sveafastigheter har på sig.

  Så som vår vägmästarställning kräver så har vi här nu tagit ett beslut med utgångs punkten vad som blir bäst för kommunen i slutändan, därmed fortsätter vi vara kritiska mot denna affär.

  Sammy Augustsson
  Gruppledare
  Sverigedemokraterna Nybro

  Mer info